Scholenwerk

Het is mogelijk om een gastles op school te laten verzorgen door één van onze werkgroepleden.
Deze lessen kunnen gegeven worden op de basisschool of in het voortgezet onderwijs.

“Voor Amnesty is scholenwerk van belang: we willen graag dat kinderen zich al jong bewust worden van mensenrechten, en vooral het schenden daarvan in zoveel landen. Ook van belang is dat ze ontdekken dat we niet machteloos zijn om dat onrecht te bestrijden.

Als gecertificeerd scholenwerker mag ik gastlessen geven en ik doe dat met name voor de groepen 7 en 8 van basisscholen in de Noordoostpolder. Met mooi materiaal van Amnesty wordt een les van ongeveer een uur interactief gevuld en tot nu toe zijn kinderen en leerkrachten positief.”

Er is momenteel een vacature voor scholenwerkers. U kunt zich aanmelden via info@test11.amnesty.nl