Internationale Vrouwendag

Een thema-avond over Vrouwen in conflictgebieden, met aandacht voor de rol van vrouwen:

  • Slachtoffers
  • Daders
  • Oplossingen
  • Wat hebben vrouwen eigenlijk met oorlog te maken?
  • Zijn vrouwen dan altijd alleen maar slachtoffers?
  • Wat hebben vrouwen met vrede en veiligheid te maken?
  • Wat heeft oorlog met gelijkheid tussen mannen en vrouwen te maken?

Over deze uitgangspunten laten vier gastsprekers hun licht schijnen:

Mevrouw 1, directeur van Stichting Vluchteling, mevrouw 2 – Institute for Social Studies van de Erasmus Universiteit, mevrouw 3 – Centre for Civil Society and Democracy en mevrouw 4 – Centrum voor Internationale Conflict-Analyse en -Managment van de Radboud Universiteit

Datum: 8 maart
Tijd: 20.00 uur
Inloop: vanaf 19.30 uur
Locatie: Openbare Bibliotheek in de woonplaats
Toegang: gratis