Amnesty Collecte

Wij collecteren, want wereldwijd worden mensenrechten geschonden. Amnesty International zet zich in voor vrijheid en een rechtvaardige wereld voor iedereen.

Om dit te kunnen doen is er wel geld nodig en daarom collecteren we elk jaar. Vanwege corona zal de jaarlijkse collecte volledig digitaal plaatsvinden. Net als bij de Wright for Rights actie is dat anders dan anders, maar het kan net zo’n groot succes worden!

Doe mee – tot 31 maart!

Geef ook een bijdrage aan een digitale collectebus van een van de collectanten of doe een bijdrage in onze gezamenlijke bus. Scan hiervoor de QR-code of klik op de onderstaande link en je komt dan vanzelf bij de digitale collectebus van Amnesty Zijmenu.